Dynamické skupiny

Dynamické skupiny si můžete představit jako vlastní filtry. Agent rozhoduje o tom, do které dynamické skupiny klient patří, a do ECA odesílá pouze informace o výsledném rozhodnutí.

note

Poznámka

Pokud se zařízení (agent) k serveru nepřipojuje, například z důvodu, že je vypnuté, v dynamické skupině se nezobrazí. Ve skupině se zobrazí po připojení k serveru za předpokladu, že vyhovuje definované podmínce.

V ECA máte připraveno osm dynamických skupin.

Windows počítače – všechna zařízení s operačním systémem Windows.

Windows (stanice) – všechna zařízení s desktopovým operačním systémem Windows.

Windows (servery) – všechna zařízení se serverovým operačním systémem Windows.

Linux počítače – všechna zařízení s operačním systémem Linux.

Mac počítače – všechna zařízení s operačním systémem macOS.

Počítače s neaktuálními moduly – všechna zařízení, na kterých nemá bezpečnostní produkt aktuální moduly.  

Počítače s neaktualizovaným operačním systémem – všechna zařízení, na kterých není aktualizovaný operační systém.

Problematické počítače – všechna zařízení, která reportují stav spadající do kategorie validation-status-icon-warning varování nebo validation-status-icon-error chyba.

Neaktivované produkty – všechna zařízení, na kterých není aktivován produkt ESET.

Žádný spravovatelný bezpečnostní produkt – všechna zařízení s nainstalovaným produktem ESET, který není možné přímo spravovat prostřednictvím ESET Cloud Administrator.

Dynamické skupiny můžete používat v dalších částech ECA. Dynamickým skupinám můžete přiřazovat politiky nebo úlohy, které se mají aplikovat na zařízení jenž jsou jejich členy.