Úlohy

Prostřednictvím úloh můžete vzdáleně ovládat klientskou stanici a bezpečnostní produkt ESET na ní nainstalovaný. Do začátku jsme pro vás připravili řadu nejpoužívanějších úloh, které stačí jen spustit. Kdykoli si úlohy můžete přizpůsobit svým potřebám nebo vytvořit nové. Prostřednictvím úloh provedete na stanici požadovanou akci.

Úlohy rozdělujeme na:

Klientské úlohyKlientské úlohy můžete přiřadit jednotlivým počítačů nebo celým skupinám počítačů (statickým nebo dynamickým). Klientské úlohy se provedou na základě definované podmínky spuštění. Každá klientská úloha může mít více podmínek spuštění. Požadavek na spuštění úlohy se na klienta přenese ve chvíli, kdy se ESET Management Agent připojí k ECA serveru. Ze stejného důvodu může chvíli trvat, než se výsledek provedení úlohy replikuje zpět do ECA.

Serverové úlohyServerové úlohy provádí ECA Server přímo sám na sobě nebo jiných zařízeních. Serverové úlohy, kromě Nasazení ESET Agenta, není možné přiřadit jednotlivým klientům nebo skupinám. Každá serverová úloha má právě jednu podmínku spuštění. Pokud úlohu potřebujete spouštět při různých událostech, vytvořte si více stejných úloh s odlišnými podmínkami spuštění.

Vytvořit je můžete dvěma způsoby:

Klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku add_new_defaultKlientská úloha nebo add_new_defaultServerová úloha.

V levé části okna si vyberte požadovaný typ úlohy, klikněte na tlačítko Nová a z menu vyberte položku add_new_defaultKlientská úloha nebo add_new_defaultServerová úloha.

K dispozici máte následující typy úloh, které jsou pro přehlednost rozděleny do jednotlivých kategorií:

 

hmtoggle_plus1Všechny úlohy