Výběr počítačů z Active Directory

Pro nasazení ECA Live Installer, vygenerovaného v předchozí kapitole, postupujte podle následujících kroků:

1.Přečtěte si a odsouhlaste Licenční ujednání s koncovým uživatelem. Pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

2.Zadejte název nebo IP adresu Active Directory serveru a port, na kterém se k němu chcete připojit.

3.Dále zadejte přihlašovací údaje (Username a Password), pod kterými se chcete k Active Directory serveru přihlásit. Pokud vyberete možnost Use current user credentials, automaticky se doplní údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

4. Možnost Export computer list for Security Management Center je platná pouze pro ESMC.

note

Poznámka

Pokud je počítač členem Active Directory, kliknutím na tlačítko Next budete automaticky přihlášení k výchozímu doménovému řadiči.

5.V dalším kroku vybere počítače, na které chcete instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next. Pro zobrazení všech počítačů ve skupině zaškrtněte možnost Include subgroups.

6.V dalším kroku se zobrazí seznam všech zařízení dostupných pro nasazení. Vyberte počítače, na které chcete vzdáleně instalační balíček nasadit, a pokračujte kliknutím na tlačítko Next.

7.Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte vytvořený instalační balíček v ECA Web Console. Vybráním možnosti Use ESET offline install package (.dat souboru) nasadíte offline balíček. Pokud na cílové stanici není instalováno žádné další bezpečnostní řešení, odškrtněte možnost Use ESET AV Remover. ESET AV Remover dokáže odstranit podporovaná bezpečností řešení třetích stran.

8.Zadejte přihlašovací údaje k cílové stanici. V případě doménového prostředí zadejte účet doménového administrátora. Při použití lokálního administrátorského účtu vypněte na cílové stanici UAC. Při použití možnosti Use current user credentials se automaticky použijí přihlašovací údaje aktuálně přihlášeného uživatele.

9.Následně vyberte způsob vzdáleného nasazení. Standardně je vybrána možnost Built-in, která vrací případné chybové hlášky Windows. Pro nasazení můžete využít také PsExec – nástroj třetí stany. Po vybrání možnosti nasazení klikněte na tlačítko Next.

deploy_tool

10. Po úspěšném nasazení se zobrazí zpráva "Success".  Nástroj ukončete kliknutím na tlačítko Finish. Pokud nasazení selže, můžete si exportovat seznam stanic, na něž se instalační balíček nepodařilo nasadit. Klikněte na tlačítko Browse, vyberte složku, do které chcete .txt soubor uložit, a klikněte na tlačítko Export failed computer.

deploy_tool_success

Pro ověření funkčnosti ESET Management Agenta si na cílové stanici otevřete soubor: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\Logs\status.html

note

Poznámka

Pokud vzdálené nasazené nasazení selže, přejděte do kapitoly řešení problémů.