O programu ECA

Pro zobrazení dialogového okna O programu klikněte v hlavním menu na Nápověda > O programu. V této části naleznete detailní informace o nainstalované verzi produktu ECA včetně používaných modulů. Dále je zde uveden počet připojujících se klientů a aktivních licencí.

note

Poznámka

Při kontaktování ESET technické podpory identifikujte vaší ECA instanci poskytnutím UUID identifikátoru. UUID vaší instance naleznete ve svém účtu na portále ESET Business Account v sekci Nápověda > O programu > ESET Cloud Administrator