ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Politika pre ESET Bridge

ESET Bridge môžete nakonfigurovať iba vzdialene cez ESET PROTECT On-Prem pomocou politiky pre ESET Bridge:


note

Ak už politika pre ESET Bridge existuje:

Vyžiadajte si aktuálnu konfiguráciu ESET Bridge v prípade, že chcete vidieť aplikovanú ESET Bridge konfiguráciu.

Upravte existujúcu politiku pre ESET Bridge namiesto vytvárania novej.

1.Otvorte vo svojom prehliadači ESET PROTECT Web Console a prihláste sa.

2.Kliknite na Politiky > Nová politika.

new_policy

3.V sekcii Základné zadajte Názov. Podľa potreby môžete vyplniť aj Popis a priradiť značky v sekcii Vyberte značky.

policy_basic

4.Kliknite na Nastavenia a z roletového menu Vyberte produkt zvoľte položku ESET Bridge.

policy_settings

5.Nakonfigurujte nastavenia politiky pre ESET Bridge:

arrow_up_business Všeobecné

arrow_up_business Vyrovnávacia pamäť

arrow_up_business Časové limity proxy servera

arrow_up_business Proxy server

arrow_up_business Aktualizácia

6.Kliknite na Priradiť a ako cieľ politiky vyberte počítač, na ktorom je spustený ESET Bridge.

7.Kliknite na Dokončiť. V prípade, že chcete zobraziť prehľad politiky, kliknite na Súhrn a potom na Dokončiť.

Vyžiadajte si aktuálnu konfiguráciu ESET Bridge v prípade, že chcete vidieť aplikovanú ESET Bridge konfiguráciu.