ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Ukládání stahovaných dat do cache

ESET Bridge do cache dokáže ukládat:

Aktualizace modulů,

Instalační balíčky a balíčky aktualizací doručované z ESET PROTECT On-Prem (například MSI instalační balíček produktu ESET Endpoint Security),

aktualizace bezpečnostního produktu ESET (aktualizace komponent a produktu),

výsledky ESET LiveGuard Advanced,

a distribuovat je klientům ve vaší síti. Minimalizuje množství dat stažených z internetu.


note

V offline prostředích použijte místo ESET Bridge pro stahování aktualizací detekčního jádra a programových modulů Mirror Tool (dostupný je pro Windows i Linux).

Ve srovnání s Mirror toolem, který stahuje všechna data z aktualizačních serverů ESET, ESET Bridge do cache ukládá výhradně data, která jsou potřeba (vyžádali si je komponenty ESET PROTECT infrastruktury nebo bezpečnostní produkty ESET). Pokud bezpečnostní produkt ESET začne stahovat aktualizaci modulů, ESET Bridge stahovaný soubor z aktualizační serverů ESET uloží do své cache. Až se začne aktualizovat produkt ESET na další stanici, aktualizaci obdrží z cache ESET Bridge, a nebude ji stahovat znovu z internetu.

Níže uvedené schéma demonstruje použití ESET Bridge jako proxy serveru pro distribuci aktualizací jednotlivým komponentám ESET PROTECT a bezpečnostním produktů ESET ve vaší síti.

scheme_no_remote

Cache pro bezpečnostní produkty ESET

Cache můžete nastavit rozdílně pro ESET Management Agenta bezpečnostní produkt. Konfiguraci bezpečnostního produktu však zvládnete ovlivnit prostřednictvím ESET Management Agenta.

Proxy v ESET Endpoint Security můžete definovat několika způsoby:

Prostřednictvím politiky pro bezpečnostní produkt ESET vytvořené v ESET PROTECT Web Console – doporučujeme využívat tuto možnost pro zajištění konzistentní konfigurace spravovaných zařízení.

Lokálně přímo v hlavním okně programu ESET Endpoint Security.

Ukládání výsledků z ESET LiveGuard Advanced do cache

ESET Bridge může do cache ukládat také výsledky přijaté od služby ESET LiveGuard Advanced. ESET Bridge je předem nakonfigurován tak, aby do cache ukládal výsledky z ESET LiveGuard Advanced (nejsou nutné žádné dodatečné změny v konfiguraci). Při využívání ESET LiveGuard Advanced doporučujeme ukládat výsledky do cache. Pro více informací se podívejte do příručky k ESET LiveGuard Advanced.