Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Wymagania i obsługiwane produkty

Wymagania sprzętowe

ESET Bridge jest oparty na nginx — patrz specyfikacje sprzętowe nginx.

Patrz również ESET PROTECTRozmiar sprzętu i infrastruktury.

Obsługiwane systemy operacyjne

Możesz zainstalować ESET Bridge w następujących systemach operacyjnych:

Windows — Windows Server 2016/2019/2022.

System Linux :

oUbuntu—16, 18, 20, 22

oCentOS—7 (w tym ESET PROTECT Urządzenie Wirtualne), 8

oRHEL—7, 8, 9

Obsługiwane produkty ESET

ESET Bridge współpracuje z serwerem ESET PROTECT 10.0 i nowszymi oraz ESET PROTECT Cloud.


note

Można skonfigurować ESET Bridge, aby obsługiwał łącznik ESET Inspect.

ESET Bridge współpracuje z następującymi produktami zabezpieczającymi firmy ESET:

Serwer proxy HTTP — wszystkie produkty zabezpieczające ESET, które mogą pobierać aktualizacje za pomocą serwera proxy.

Buforowanie ruchu HTTPS—ESET Bridge może odszyfrowywać i buforować ruch HTTPS:

oŻądania aktualizacji (moduły, repozytorium) wysyłane z obsługiwanego produktu zabezpieczającego ESET —

Obsługiwany produkt zabezpieczający ESET

Obsługiwana wersja produktu

ESET Endpoint Antivirus/Security dla systemu Windows

10 i późniejsze

oRuch ESET LiveGuard Advanced dla ESET PROTECT i obsługiwanych produktów zabezpieczających ESET wymienionych powyżej.


important

ESET Bridge nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS dla niewymienionych powyżej produktów zabezpieczających firmy ESET (i ich wersji).

ESET PROTECT Cloud nie obsługuje buforowania ruchu HTTPS — wymagane certyfikaty są dostępne w ESET PROTECT, ale nie w ESET PROTECT Cloud.