ESET-ova online pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Migracija sa servisa Apache HTTP Proxy na sustav ESET Bridge

Ako u mreži koristite Apache HTTP Proxy i želite migrirati na sustav ESET Bridge, slijedite korake u nastavku na temelju svojih postavki:


warning

Ako pokrenete cjeloviti instalacijski program (opcija Instaliraj ili Nadogradi sve komponente) na računalu sa sustavom Windows na kojem je instaliran Apache HTTP Proxy, instalacijski program će automatski deinstalirati Apache HTTP Proxy i instalirati ESET Bridge.

Program ESET Bridge nemojte instalirati na neki drugi način osim pomoću cjelovitog instalacijskog programa na računalu na kojem je pokrenut program Apache HTTP Proxy.

1.Instalirajte ESET Bridge.

2.Konfigurirajte pravilo za ESET Bridge.

3.Ako ESET Management agenti koriste Apache HTTP Proxy:

a)Stvorite novo pravilo za ESET Management agente sa željenim postavkama konfiguracije za ESET Bridge (prosljeđivanje mrežnog prometa ili predmemoriranje nadogradnji) i primijenite ga na upravljana računala.

b)Kada ESET Management agenti na upravljanim računalima prime pravilo, povezat će se sa sustavom ESET Bridge umjesto sa servisom Apache HTTP Proxy.

4.Ako ESET-ovi sigurnosni programi koriste Apache HTTP Proxy:

a)Stvorite novo pravilo za ESET-ove sigurnosne programe s postavkama konfiguracije za ESET Bridge i primijenite ga na upravljana računala na kojima se koristi ESET-ov sigurnosni program.

b)Kada ESET-ovi sigurnosni programi na upravljanim računalima prime pravilo, povezat će se sa sustavom ESET Bridge umjesto sa servisom Apache HTTP Proxy.