ESET Inspect Cloud

Program ESET Inspect Cloud (EIC) umożliwia platformie ESET PROTECT Cloud dostarczanie rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR) dzięki szczegółowej widoczności, ocenie ryzyka, reagowaniu na incydenty, dochodzeniu i korygowaniu.


important

Do aktywacji rozwiązania ESET Inspect Cloud wymagana jest licencja

Do aktywowania rozwiązania ESET Inspect Cloud bezpośrednio z poziomu panelu kontrolnego w portalu ESET Business Account wymagana jest odpowiednia licencja.

Aby uzyskać więcej informacji na temat odpowiednich licencji, skontaktuj się z lokalnym partnerem firmy ESET.

ESET PROTECT Cloud wymagane

ESET Inspect Cloud jest powiązany z ESET PROTECT Cloud i nie można go aktywować bez ESET PROTECT Cloud.

Aktywacja ESET Inspect Cloud (EIC)

Jeżeli jesteś superużytkownikiem i zaimportujesz odpowiednią licencję, możesz aktywować rozwiązanie EIC z poziomu portalu EBA:

1.Przejdź do sekcji Panel kontrolny i kliknij przycisk Skonfiguruj rozwiązanie Inspect na kafelku ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud.

2.Kreator aktywacji odnosi się do Warunków korzystania EIC. Wybierz opcję Akceptuję warunki korzystania i kliknij przycisk Aktywuj.

eic_activation

3.Po otrzymaniu powiadomienia o pomyślnym utworzeniu usługi EIC kliknij pozycję Otwórz rozwiązanie Inspect na kafelku i ESET Inspect Cloud na ESET PROTECT Cloud w Panelu kontrolnym.

4.Konsola internetowa EIC zostanie otwarta w nowej karcie.

Dostęp do konsoli internetowej EIC

Dodatkowi użytkownicy Twojego konta EBA mogą uzyskać dostęp do EIC, jeśli mają przyznane prawa dostępu:

Dostęp do firmy — odczyt lub zapis

Dostęp do ESET PROTECT Cloud — odczyt lub zapis

 

Konsolę internetową EIC można otworzyć na stronie https://inspect.eset.com lub w portalu EBA:

Kliknij pozycję Panel kontrolny > kliknij opcję Otwórz rozwiązanie Inspect na kafelku ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud.

Kliknij pozycję menu ESET Inspect Cloud.

 


note

Co się stanie, jeśli moja licencja EIC wygaśnie?

Jeśli Twoja licencja EIC wygaśnie, Twoja usługa EIC zostanie zawieszone. Masz 30 dni na odnowienie licencji, aby uniknąć usunięcia usługi EIC.

Jeśli Twoja licencja ESET PROTECT Cloud wygaśnie, zarówno EIC, jak i ESET PROTECT Cloud zostaną zawieszone. Masz 30 dni na odnowienie licencji, aby uniknąć usunięcia ESET PROTECT Cloud i EIC.

Usuń ESET Inspect Cloud

1.Aby usunąć EIC, kliknij ikonę koła zębatego icon-settings-gear na kafelku ESET PROTECT Cloud i ESET Inspect Cloud w sekcji Panel kontrolny oraz kliknij przycisk Usuń ESET Inspect Cloud.

eic_delete

2.Aby potwierdzić usunięcie, w polu Potwierdzenie hasła wprowadź hasło do portalu ESET Business Account i kliknij przycisk Usuń.