Představení

Prostřednictvím ESET Business Account (EBA) můžete spravovat všechny své licence na firemní produkty ESET z jednoho místa. Po přidání licencí do portálu ESET Business Account, nebo jejich importování z portálu ESET License Administrator dokážete z ESET Business Account přiřadit část licencí pobočkám nebo můžete dále delegovat přístup ke správě licencí osobám, kterým důvěřujete.

Ve srovnání s portálem ELA, vám EBA nabízí:

možnost sdílet licence (nebo jen jejich poměrnou část) s pobočkami, na portále EBA jim říkáme lokality,

zobrazení detailních přehledů o využití licence a včetně konkrétních produktů,

přiřazení uživatelů, v ELA pojmenovaných jako Bezpečnostní administrátor, konkrétním lokalitám,

ochranu vašeho účtu (správy licencí) prostřednictvím dvoufaktorové autentifikace,

přístup k ESET Cloud Administrator