Upozornění

Sekce nastavení upozornění v části Uživatelské rozhraní nabízí nastavení upravující zobrazování upozornění na hrozby a systémové upozornění v ESET NOD32 Antivirus.

 

Vypnutím možnosti Zobrazovat výstražná upozornění se přestanou zobrazovat všechna okna s upozorněními a je proto vhodné ji vypnout pouze v určitých situacích. Většině uživatelů doporučujeme nechat tuto možnost zapnutou.

 

CONFIG_ALERT

 

Označením možnosti Zobrazovat upozornění na pracovní ploše se zapne zobrazování oken s upozorněními, které nepotřebují interakci uživatele (standardně se zobrazují v pravém horním rohu obrazovky). Pokud chcete nastavit dobu zobrazení upozorněni upravte hodnotu X v Upozornění zavřít automaticky po X sekundách.