Nová úloha

Pokud chcete vytvořit novou úlohu v Plánovači, klepněte na Přidat... nebo klikněte pravým tlačítkem kamkoli do prostoru seznamu pravidel a z kontextového menu vyberete Přidat.... Přidat lze pět typů plánovaných úloh:

 

Spuštění aplikace

Aktualizace

Údržba protokolů

Kontrola počítače

Kontrola souborů spouštěných po startu

 

SCHEDULER_TASK

 

Jelikož je aktualizace jednou z nejčastěji používaných plánovaných úloh, popíšeme přidání takové úlohy do Plánovače.

 

Z rozbalovacího menu Plánovaná úloha zvolte Aktualizace. Do pole Název úlohy zadejte název. V roletovém menu Vykonání úlohy nastavte frekvenci spouštění úlohy. K dispozici jsou tyto volby: Definováno uživatelem, Opakovaně, Denně, Týdně, Při události. Podle zvolené frekvence spouštění Vás program vyzve k nastavení různých parametrů. Dále si vyberte, jaká akce se provede v případě, že úlohu nelze provést v naplánovaném čase. Dostupné jsou tyto tři možnosti:

 

Provést úlohu v nejbližším naplánovaném čase

Provést úlohu jakmile to bude možné

Provést úlohu hned, pokud od posledního provedení uplynul interval (interval lze nastavit v počítadle pod Interval provedení úkolu).

 

V dalším kroku se zobrazí okno se souhrnem momentálně plánované úkoly. Klikněte na Dokončit.

 

Naplánovaná úloha se zobrazí v seznamu naplánovaných úloh.

 

Po instalaci ESET NOD32 Antivirus Plánovač obsahuje základní plánované úlohy, které zajišťují správné fungování programu. V základním nastavení  nejsou vidět, pokud je chcete zobrazit, klepněte v hlavním okně na Nastavení > Zobrazit celý strom pokročilých nastavení > Nástroje > Plánovač a označte možnost Zobrazovat systémové úkoly.