Obnovení z karantény

Soubory v karanténě mohou být obnoveny do svého původního umístění. K tomuto účelu slouží tlačítko Obnovit. Obnovení lze provést i pravým kliknutím na daný soubor v sekci Karanténa a následným klepnutím na možnost Obnovit. Kontextové menu nabízí také možnost Obnovit do ..., pomocí níž lze soubor obnovit i do jiného než svého původního umístění.