Spyware

Kategorie spywaru zahrnuje programy, které odesílají informace bez vědomí uživatele. Odesílány jsou různé statistické informace, jako například seznam navštěvovaných internetových stránek, seznam e-mailových adres v adresáři nebo klávesy stisknuté uživatelem.

 

Tvůrci těchto programů argumentují tím, že se pouze snaží zjistit potřeby nebo zájmy uživatele a zásobovat ho cílenou reklamou. Hranice zneužitelnosti je však v tomto případě velmi nejasná a nelze zaručit, že získané informace nebudou v budoucnosti zneužity. Údaje získané metodami spywaru totiž mohou obsahovat různé bezpečnostní kódy, čísla bankovních účtů atd. Spyware se šíří společně s některými volně šiřitelnými programy, jejichž autoři o této skutečnosti vědí a často o tom informují uživatele během instalace.

Tím pádem jde do velké míry i o etický problém.

 

Příkladem volně šiřitelného softwaru obsahujícího spyware jsou hlavně klientské aplikace sítí P2P (peer-to-peer) – Kazaa, BearShare. Zvláštní podkategorií jsou programy, které se vydávají za antispyware, přičemž samy obsahují spyware – např. Spyfalcon, Spy Sheriff.

 

Infikovaný soubor neobsahuje v podstatě nic jiného než samotný škodlivý kód, proto je v případě infekce doporučenou akcí smazání.