Adware

Adware je zkratka termínu „advertising-supported software“. Do této kategorie patří programy, jejichž úkolem je zobrazovat reklamy. Adware obvykle sám otevře nové okno (tzv. automaticky otevírané okno) s reklamou v internetovém prohlížeči nebo změní nastavení výchozí domovské stránky. Používají jej často výrobci volně šiřitelných(bezplatných) programů, aby si finančně zajistili vývoj vlastní, v mnoha případech užitečné aplikace.Adware sám o sobě nebývá škodlivý, pouze uživatele obtěžuje.Nebezpečí spočívá v tom, že bývá často spojen se spywarem.

 

Pokud se uživatel rozhodne pro volně šiřitelný software, doporučuje se věnovat procesu instalace zvýšenou pozornost.Instalační program totiž často upozorňuje na to, že se spolu se zvoleným programem nainstaluje také adware, a uživatel má často možnost jeho instalaci zakázat. Některé programy ovšem bez přídavného adwaru nebude možné nainstalovat nebo budou mít omezenou funkčnost. Z toho vyplývá, že adware se může do systému dostat „legální“ cestou, protože s tím uživatel souhlasí. Pozornost je tedy namístě.

 

Infikovaný soubor neobsahuje v podstatě nic jiného než samotný škodlivý kód, proto je v případě infekce doporučenou akcí smazání.