Omezení

V sekci Omezení nastavíte maximální velikost kontrolovaných objektů a maximální hloubku skenování v archivech (počet vnořených archivů do něhož je prováděna kontrola).

 

Maximální velikost: určuje největší možnou velikost souborů, které budou zkontrolovány. Modul antiviru bude kontrolovat pouze objekty s menší velikostí než je definovaná hodnota. Nedoporučujeme měnit přednastavenou hodnotu, protože většinou není pro tuto změnu důvod. Doporučujeme, aby tuto hodnotu měnili jen pokročilí uživatelé, kteří mají důvod vyloučení větších objektů z kontroly.

Maximální doba kontroly: upravuje maximální čas věnovaný kontrole jednoho objektu. Pokud uživatel nastaví hodnotu, antivirový modul přestane kontrolovat objekt po uplynutí nastavené doby, bez ohledu na to, zda byla kontrola objektu dokončena či nikoli.

Maximální úroveň vnoření: upravuje maximální hloubku vnoření při kontrole archivů. Pokud nejste zkušený uživatel, nedoporučujeme Vám měnit přednastavenou hodnotu 10. Za běžných okolností není důvod toto nastavení měnit. Pokud se kontrola ukončí kvůli počtu úrovní vnoření archivů, archiv zůstane nezkontrolován.

Maximální velikost souboru: umožňuje nastavit maximální reálnou velikost souborů v archivech, které budou zkontrolovány. Pokud se kontrola ukončí kvůli tomuto omezení, archiv zůstane nezkontrolován.

 

Pokud chcete vypnout kontrolu složek, které kontroluje systém (/proc a /sys), vyberte volbu Vyjmout soubor z kontroly (tato volba není dostupná pro kontrolu při startu).