Léčení

Nastavení pro léčení určuje způsob jakým kontrola vyléčí infikované soubory. Léčení má tři úrovně:

 

Neléčit - infikované soubory se automaticky nevyléčí. Program zobrazí okno s varováním s možností manuálního výběru akce.

Standardní úroveň léčení - program se pokusí automaticky vyléčit, nebo vymazat infikovaný soubor. Pokud není možné provést akci automaticky, program nabídne možnost manuálního výběru akce.

Přísně léčení - program vyléčí, nebo vymaže všechny infikované soubory (včetně archivů). Jedinou výjimkou jsou systémové soubory. Pokud je nelze vyléčit, program zobrazí okno s varováním s možností manuálního výběru akce.

 

Upozornění: V přednastaveném režimu standardní úrovně léčení je smazán celý archiv pouze pokud jsou všechny soubory v archivu infikované. Pokud tedy archiv obsahuje i legitimní soubory (nenapadené virem), nebude vymazán. Pokud je archiv detekován v režimu přísného léčení, archiv bude vymazán pokud obsahuje alespoň jeden soubor s infiltrací, bez ohledu na stav ostatních souborů v archivu.