Nastavení parametrů ThreatSense

ThreatSense je název technologie, kterou tvoří soubor komplexních metod detekce infiltrace. Tato technologie je proaktivní, poskytuje ochranu i během prvních hodin šíření nové hrozby. K odhalení hrozeb využívá kombinaci několika metod (analýza kódu, emulace kódu, generické signatury, virové signatury), které efektivně kombinuje a zvyšuje tím bezpečnost systému. Skenovací jádro je schopné kontrolovat několik datových toků paralelně a tak maximalizovat svůj výkon a účinnost detekce. Technologie ThreatSense dokáže účinně odstraňovat i rootkity.

 

Technologie ThreatSense umožňuje nastavit tyto parametry kontroly:

Typy souborů a přípony, které se mají kontrolovat

Kombinace různých detekčních metod

Úrovně léčení

 

Otevřít okno nastavení parametrů lze v Nastavení > Antivirus a antispyware > Podrobné nastavení antivirové a antispywarové ochrany a kliknutím na tlačítko Nastavit... umístěné v Ochrana systému, Rezidentní ochrana a záložce Kontrola počítače. Různé bezpečnostní scénáře vyžadují rozdílné konfigurace. Pomocí technologie ThreatSense je možné konfigurovat následující moduly:

 

Ochrana systému - kontrola souborů spouštěných po startu

Rezidentní ochrana - ochrana počítače v reálném čase

Kontrola počítače - kontrola složek a souborů

 

Parametry ThreatSense jsou speciálně optimalizovány pro každý modul a jejich změna může podstatně ovlivnit práci systému. Příkladem může být změna nastavení tak, aby byla vždy provedena kontrola runtime archivů, nebo zapnutí rozšířené heuristiky pro modul rezidentní ochrany souborů. Takové změny způsobí celkové zpomalení systému. Proto doporučujeme ponechat původní nastavení ThreatSense parametrů. Určitou volnost  v konfiguraci ponechává modul Kontrola počítače.