Výjimky

Tato sekce umožňuje nastavit výjimky z kontroly rezidentní ochrany.

 

Cesta - cesta ke souboru nebo složkám

Infiltrace - pokud je uvedeno, pak to znamená, že daný soubor je vyloučen ze skenování této konkrétní infiltrace. V případě, že je nakažen jiným druhem infiltrace, detekce proběhne.

Přidat... - pomocí tohoto tlačítka přidáte soubory, které chcete vyloučit ze skenování.

Upravit... - umožňuje editovat již vytvořené výjimky.

Odstranit - odstraní vybranou výjimku.

Standardní - vrátí nastavení výjimek do původního nastavení.