Nefunkční rezidentní ochrana

V této kapitole si popíšeme "nechtěné" situace, které mohou nastat.

 

Rezidentná ochrana je vypnuta

Pokud byl volba vypnuta uživatelem, lze ji zpětně aktivovat v menu Nastavení > Antivirus a antispyware kliknutím na Zapnout rezidentní ochranu souborového systému  (vpravo) v hlavním okně programu. Alternativně lze ochranu zapnout v Rozšířeném nastavení pod nabídkou Ochrana > Rezidentní ochrana vybráním volby Zapnout rezidentní ochranu souborového systému.

 

CONFIG_AMON

 

Rezidentní ochrana nedetekuje a neléčí soubory s infiltracemi

Ujistěte se, že není na počítači nainstalován antivirový program jiného výrobce. Dva různé antiviry a jejich rezidentní štíty na jednom PC nebudou kompatibilní.

 

Rezidentná ochrana není spuštěna

Pokud se rezidentní ochrana nespouští ihned po startu a je ověřeno nastavení dle prvního odstavce této kapitoly, kontaktujte prosím technickou podporu telefonicky na 233 090 244 nebo pomocí webového formuláře http://www.eset.cz/podpora/formular .