Typ kontroly

K dispozici jsou dva druhy možné kontroly počítače. Smart kontrola rychle zkontroluje počítač s přednastavenou konfigurací kontroly. Volitelná kontrola umožňuje vybrat další profily kontroly, případně přesně specifikovat umístění kontrolovaných souborů.