Nastavení proxy serveru

Proxy server lze nastavit v pokročilé nastavení programu, menu Různé > Proxy Server. Nastavení v tomto menu specifikují globální nastavení proxy serveru a použité parametry se použijí pokaždé, když si je daný modul vyžádá (připojení k internetu).

 

Po zatrhnutí nabídky Používat proxy server, vyplňte adresu a za dvojtečkou port proxy serveru v poli Proxy Server.

 

Pokud proxy server vyžaduje aurotizaci, zatrhněte políčko Proxy server vyžaduje autorizaci a vyplňte platným Uživatelským jménem a Heslem.

 

PROXY_SERVER