Karanténa

Hlavnou úlohou karantény je bezpečné uchovanie infikovaných súborov. Vo väčšine prípadov sa môže jednať o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, nie je isté či je bezpečné ich zmazať, prípadne sa jedná o nesprávnu detekciu antivírovej ochrany produktu ESET NOD32 Antivirus.

Súbory do karantény môžu byť pridané aj samotným používateľom. Môže sa tak udiať napríklad v prípade že súbor nie je detegovaný antivírusovým skenerom a má podozrivé správanie. Súbory z karantény môžu byť zaslané na analýzu do vírusového laboratória spoločnosti ESET.

HLPTOOLS_QUARANTINE_SUBMIT

Súbory uložené v karanténe môžete vidieť v prehľadnej tabuľke, kde sú informácie o dátume a čase pridania súboru do karantény, cesta k pôvodnému umiestneniu súboru, jeho dĺžka v bytoch, dôvod (napr. objekt pridaný používateľom), počet infiltrácii (napr. ak archív obsahoval viac infikovaných súborov).

Pridanie do karantény

ESET NOD32 Antivirus pridáva súbory do karantény automaticky pri ich mazaní (pokiaľ používateľ vo varovnom okne nezruší túto možnosť). Ak to však používateľ uzná za vhodné, môže pomocou tlačidla Presunúť... uložiť akýkoľvek podozrivý súbor do karantény manuálne. V takomto prípade nebude súbor odstránení zo svojho pôvodného umiestnenia. Po kliknutí pravým tlačidlom myši v okne Karanténa sa zobrazí kontextové menu z ktorého zvolíte možnosť Presunúť....

Obnovenie z karantény

Súbory uložené v karanténe je možné vrátiť do ich pôvodného umiestnenia, odkiaľ boli zmazané. Slúži na to funkcia Obnoviť , ktorá je takisto prístupná aj z kontextového menu po kliknutí pravým tlačidlom na daný súbor v karanténe. Ak je súbor označený ako Potenciálne nechcená aplikácia, možnosť Obnoviť a vylúčiť z kontroly bude v tomto prípade povolená. Viac o tomto type aplikácie sa môžete dočítať v Slovníku pojmov. V kontextovom menu je tiež možnosť Obnoviť do... , ktorá umožňuje súbor obnoviť na iné miesto, než to, z ktorého bol pôvodne zmazaný.

Poznámka: Ak bol súbor do karantény pridaný z dôvodu falošného poplachu, najprv súbor vylúčte z kontroly , po obnovení z karantény ho pošlite technickej podpore spoločnosti ESET.

Poslanie na analýzu

Ak máte v karanténe uložený súbor s podozrivým správaním, môžete ho poslať do spoločnosti ESET na analýzu. Označte daný súbor v karanténe a kliknite pravým tlačidlom myši. Z kontextového menu zvoľte možnosť Poslať na analýzu.