Proxy server

Vo veľkej LAN sieti, je väčšinou pripojenie z lokálneho počítača do internetu zabezpečované cez tzv. proxy server. V takomto prípade musia byť zadané nastavenia proxy servera správne. V opačnom prípade nebude automaticky prebiehať sťahovanie aktualizácií. Nastavenie proxy servera je možné v Rozšírených nastaveniach ESET NOD32 Antivirus.

Tieto nastavenia sa nachádzajú v strome Rozšírených nastavení v časti Nástroje > Proxy server. Definovanie proxy servera na tejto úrovni má pre ESET NOD32 Antivirus dôsledok globálneho nastavenia proxy servera. Tieto nastavenia budú používať všetky moduly vyžadujúce prístup na internet.

Pre nastavenie proxy servera potvrdte možnosť Používať proxy server a následným zadajte adresu proxy servera do poľa Proxy server a čísla portu do poľaPort.

V prípade, že komunikácia s proxy serverom si vyžaduje autorizáciu, potvrdíte možnosť Proxy server vyžaduje autorizáciu a zadajte autorizačné meno a heslo do polí Meno a Používateľské heslo. Pre automatické zistenie nastavení proxy servera programom, kliknite na tlačidlo Zistiť proxy server . Pomocou tlačidla sa prenesú nastavenia z programu Internet Exploler.

Poznámka: Budete musieť zdať vaše prihlasovacie meno a heslo v sekcii Proxy server.

Nastavenia Proxy servera sa nachádzajú aj v rozšírených nastaveniach aktualizácie (Rozšírené nastavenia > Aktualizácia > HTTP Proxy výberom možnosti Spojenie pomocou proxy servera v roletovom menu Režim proxy). Toto nastavenie je platné pre konkrétny profil aktualizácie a je ho vhodné nastaviť, ak sa jedná o prenosný počítač, ktorý vykonáva aktualizáciu z rôznych vzdialených miest. Bližší popis nastavenia sa nachádza v kapitole Pokročilé nastavenia aktualizácie.