ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Sådan opretter du en ny opgave i planlægningsværktøjet

Hvis du vil oprette en ny opgave i Værktøjer > Planlægningsværktøj, skal du klikke på Tilføj opgave eller højreklikke på og vælge Tilføj i genvejsmenuen. Der er fem typer planlagte opgaver tilgængelige:

Kør eksternt program – Planlægger eksekveringen af et eksternt program.

Logvedligeholdelse – Logfiler indeholder også rester af slettede poster. Denne opgave optimerer poster i logfiler for at de kan fungere effektivt.

Filkontrol ved systemstart – Undersøger filer, der må køre ved systemstart eller login.

Opret et øjebliksbillede af computerstatussen – Opretter ESET SysInspector-computerøjebliksbilledet – indsamler detaljerede oplysninger om systemkomponenter (for eksempel drivere, programmer) og vurderer risikoniveuaet for hver komponent.

On-demand-computerscanning– Udfører en computerscanning af filer og mapper på computeren.

Opdater – Planlægger en opdateringsopgave ved at opdatere modulerne.

Da Opdater er en af de mest brugte planlagte opgaver, forklarer vi nedenfor, hvordan en opdateringsopgave tilføjes:

I rullemenuen Planlagt opgave vælger du Opdater. Angiv navnet på opgaven i feltet Navn på opgave, og klik på Næste. Vælg hyppigheden for opgaven. De tilgængelige indstillinger er følgende: En gang, Flere gange, Dagligt, Ugentligt og Hændelsesudløst. Vælg Spring opgave over, når computeren kører på batteri for at minimere systemressourcer, når en bærbar computer kører på batteri. Opgaven køres på den dato og det klokkeslæt, der er angivet i felterne under Opgaveudførelse. Dernæst skal du definere den handling, der skal foretages, hvis opgaven ikke kan udføres eller gennemføres på det planlagte tidspunkt. De tilgængelige indstillinger er følgende:

På næste planlagte klokkeslæt

Så hurtigt som muligt

Straks, hvis tiden siden sidste kørsel overstiger en angivet værdi (intervallet kan defineres ved hjælp af rullelisten Tid siden sidste kørsel (timer))

I næste trin vises der et oversigtsvindue med oplysninger om den aktuelt planlagte opgave. Klik på Afslut, når du er færdig med at foretage ændringer.

Der vises et vindue, hvor du kan vælge de profiler, som skal bruges til den planlagte opgave. Her kan du angive den primære og alternative profil. Den alternative profil bruges, hvis opgaven ikke kan fuldføres med den primære profil. Bekræft ved at klikke på Afslut. Den nye planlagte opgave føjes til listen over aktuelt planlagte opgaver.