ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Gendan til standardindstillinger

Klik på Standard i Avanceret opsætning for at gendanne alle programindstillinger for alle moduler til standard. Derved nulstilles de til den status, de ville have haft efter en ny installation.

Se også Import- og eksportindstillinger.