ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Avanceret HIPS-opsætning

Følgende muligheder er nyttige til fejlfinding og analyse af programmets adfærd:

Drivere, der altid må indlæses – De valgte drivere må altid indlæses uanset den konfigurerede filtreringstilstand, medmindre de eksplicit er blokeret af en brugerregel.

Logfør alle blokerede handlinger – Alle blokerede handlinger skrives til HIPS-loggen. Brug kun denne funktion, når du foretager fejlfinding, eller når ESETs tekniske support beder dig om det, da den kan oprette en meget stor logfil og gøre din computer langsommere.

Meddel, når der sker ændringer i startprogrammer – Viser en skrivebordsmeddelelse, hver gang et program tilføjes til eller fjernes fra systemstart.