ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Skrivebordsmeddelelser

Skrivebordsmeddelelser repræsenteres af et lille meddelelsesvindue ud for systemets proceslinje. Det vises som standard i 10 sekunder, og derefter forsvinder det langsomt. Meddelelser omfatter vellykkede produktopdateringer, nye enhedstilslutninger, afsluttede virusscanninger eller fundet af nye trusler.

CONFIG_DESKTOP_NOTIFICATIONS

Vis meddelelser på skrivebord – Vi anbefaler, at du lader denne indstilling være aktiveret, så produktet kan give dig besked, når der indtræffer en ny hændelse.

Skrivebordsmeddelelser – Klik på Rediger for at aktivere eller deaktivere bestemte skrivebordsmeddelelser.

Vis ikke meddelelser, når kørende programmer er i fuldskærmstilstand – Skjul alle ikke-interaktive meddelelser, når du kører programmer i fuldskærmstilstand.

Vis tid i sekunder – Angiv varigheden af meddelelsernes synlighed. Værdien skal være mellem 3-30 sekunder.

Gennemsigtighed – Angiv procentdelen for meddelelsernes gennemsigtighed. Det understøttede interval er 0 (ingen gennemsigtighed) til 80 (meget høj gennemsigtighed).

Minimumsomfang af hændelser, der skal vises – Angiv det viste niveau for startmeddelelsernes alvorsgrad. Vælg en af følgende indstillinger i rullemenuen:

oDiagnosticering – Logfører oplysninger, som skal bruges til at finindstille programmet og alle poster ovenfor.

oInformativ – Registrerer informative meddelelser, f.eks. ikke-standardhændelser på netværket, herunder meddelelser om vellykkede opdateringer samt alle poster ovenfor.

oAdvarsler – Viser advarselsmeddelelser, fejl og kritiske fejl (f.eks. opdateringen mislykkedes).

oFejl – Viser fejl (f.eks. dokumentbeskyttelse er ikke startet) og kritiske fejl.

oKritisk – Viser kun kritiske fejl (fejl under start af antivirusbeskyttelse eller et inficeret system osv.).

På systemer med flere brugere skal meddelelser vises på denne brugers skærm – Tillader, at den valgte konto modtager skrivebordsmeddelelser. Hvis du ikke bruger administratorkontoen, kan du f.eks. skrive hele kontonavnet for at få vist skrivebordsmeddelelser for den specifikke konto. Det er kun én brugerkonto, der kan modtage skrivebordsmeddelelser.

Tillad, at meddelelser får fokus på skærmen – Tillader, at meddelelser får fokus på skærmen og er tilgængelige i menuen ALT + Tab.