ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Videresendelse

ESET NOD32 Antivirus kan automatisk sende meddelelses-e-mails, hvis der indtræffer en hændelse med det valgte omfangsniveau. Åbn Avanceret opsætning > Meddelelser > Videresendelse, og aktivér Videresend meddelelser til e-mail for at aktivere e-mailmeddelelser.

CONFIG_NOTICE

I rullemenuen Minimumomfang for meddelelser kan du vælge den indledende alvorsgrad for meddelelser, der skal sendes.

Diagnosticering – Logfører oplysninger, som skal bruges til at finindstille programmet og alle poster ovenfor.

Informativ – Registrerer informative meddelelser, f.eks. ikke-standardhændelser på netværket, herunder meddelelser om vellykkede opdateringer samt alle poster ovenfor.

Advarsler – Registrerer kritiske fejl og advarsler (f.eks. opdatering mislykkedes).

Fejl – Fejl (dokumentbeskyttelse er ikke startet) og kritiske fejl registreres.

Kritisk – Logfører kun kritiske fejl (f.eks. fejl under start af antivirusbeskyttelse, eller hvis der blev fundet en trussel).

Send de enkelte meddelelser i en separat e-mail – Når indstillingen er aktiveret, får modtageren en ny e-mail for hver meddelelse. Det kan resultere i, at der modtages et stort antal e-mails på kort tid.

Interval, som nye meddelelses-e-mails sendes med (min.) – Interval i minutter, som nye meddelelser sendes med til e-mailadressen. Hvis du angiver denne værdi til 0, sendes meddelelserne straks.

Afsenderadresse – Definer den afsenderadresse, som skal vises i overskriften i meddelelsesmails.

Modtageradresser – Definer de modtageradresser, som vises i overskriften i meddelelses-e-mails. Flere værdier understøttes. Brug semikolon som separator.

SMTP server

SMTP-server – Den SMTP-server, der bruges til at sende meddelelser (f.eks. smtp.provider.com:587, den foruddefinerede port er 25).


note

SMTP-servere med TLS-kryptering understøttes af ESET NOD32 Antivirus.

Brugernavn og adgangskode – Hvis SMTP-serveren kræver godkendelse, skal felterne udfyldes med et gyldigt brugernavn og en gyldig adgangskode for at få adgang til SMTP-serveren.

Aktivér TLS – Secure Alert og meddelelser med TLS-kryptering.

Test SMTP-forbindelse – Der sendes en test-e-mail til modtagerens e-mailadresse. SMTP-server, Brugernavn, Adgangskode, Afsenderadresse og Modtageradresser skal udfyldes.

Meddelelsesformat

Kommunikationen mellem programmet og en fjernbruger eller systemadministrator udføres via e-mails eller LAN-meddelelser (ved brug af Windows-meddelelsestjenesten). Standardformatet på advarselsmeddelelser og meddelelser vil i de fleste situationer være optimal. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at ændre meddelelsesformatet af hændelsesmeddelelser.

Format på meddelelser om hændelser – Formatet af meddelelser om hændelser, der vises på fjerncomputere.

Format på advarsler om trusler – Advarsler og meddelelses-e-mails har et foruddefineret standardformat. Vi anbefaler, at det foruddefinerede format bevares. I nogle tilfælde kan du dog blive nødt til at ændre meddelelsesformatet, f.eks. hvis du har et automatisk e-mailbehandlingssystem.

Tegnsæt – Konverterer en e-mailmeddelelse til ANSI-tegnkode baseret på regionale Windows-indstillinger (f.eks. windows-1250, Unicode (UTF-8), ACSII 7-bit eller japansk (ISO-2022-JP)). Derfor ændres "á" til "a" og et ukendt symbol til "?".

Brug QP-kodning (Quoted-Printable) – E-mailens kilde kodes til (QP)-format (Quoted-printable), som bruger ASCII-tegn og kan overføre særlige nationale tegn korrekt via e-mail i 8-bit format (áéíóú).

%TimeStamp% – Dato og klokkeslæt for hændelsen

%Scanner% – Relevant modul

%ComputerName% – Navnet på den computer, hvor advarslen opstod

%ProgramName% – Program, som genererede advarslen

%InfectedObject% – Navnet på den inficerede fil, meddelelse osv.

%VirusName% – Identifikation af infektionen

%Action% – Handling taget vedrørende infiltrationen

%ErrorDescription% – Beskrivelse af en ikke-virushændelse

Nøgleordene %InfectedObject% og %VirusName% bruges kun i meddelelser med trusselsadvarsler, og %ErrorDescription% bruges kun i hændelsesmeddelelser.