ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Svar

Baseret på scanningsresultaterne for meddelelser kan ESET NOD32 Antivirus flytte scannede meddelelser eller føje brugerdefineret tekst til emnet. Du kan konfigurere disse indstillinger i Avanceret opsætning > Beskyttelser > Beskyttelse af e-mailklienter > Beskyttelse af postkasse > Svar.

Hvis der er en meddelelse, der indeholder registrering, forsøger ESET NOD32 Antivirus som standard at rense meddelelsen. Hvis meddelelsen ikke kan renses, kan du vælge en Handling, der skal træffes, hvis rensning ikke er muligt:

Ingen handling – Hvis denne indstilling er aktiveret, identificerer programmet inficerede vedhæftede filer, men foretager ikke nogen handling i forhold til e-mailene.

Slet e-mail – Programmet underretter brugeren om infiltrationer og sletter meddelelsen.

Flyt e-mail til mappen Slettet post – Inficerede e-mails flyttes automatisk til mappen Slettet post.

Flyt e-mail til mappen (standardhandling) – Inficerede e-mails flyttes automatisk til den angivne mappe.

Mappe – Angiv den brugerdefinerede mappe, som inficerede mails skal flyttes til, når de findes.

Når en e-mail er blevet kontrolleret, kan der føjes en meddelelse med scanningsresultatet til meddelelsen. Du kan vælge Føj kodemeddelelser til modtaget og læst e-mail eller Føj kodemeddelelser til sendt e-mail. Vær opmærksom på, at kodemeddelelser i sjældne tilfælde kan være udeladt i problematiske HTML-meddelelser, eller hvis meddelelser er skabt af malware. Kodemeddelelserne kan føjes til modtagne og læste e-mails, sendte e-mails eller begge. De tilgængelige indstillinger er følgende:

Aldrig – Der tilføjes ingen mærkemeddelelser.

Når der foretages en registrering – Det er kun meddelelser, som indeholder skadelig software, der markeres som kontrolleret (standard).

Til alle mails, når de scannes – Programmet vedhæfter meddelelser til alle scannede e-mails.

Opdater emne for modtaget og læst e-mail/Opdater emne for sendt e-mail – Aktivér denne indstilling for at tilføje brugerdefineret tekst, der er angivet nedenfor, til meddelelsen.

Tekst, der skal føjes til emnet i den registrerede e-mail—Rediger denne skabelon, hvis du vil ændre formatet for emnepræfikset for en inficeret e-mail. Denne funktion erstatter meddelelsesemnet "Hej" for følgende format: "[registrering %DETECTIONNAME%] Hej". Variablen %DETECTIONNAME% repræsenterer registreringen.