ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Filtypenavne, der er udeladt fra scanning

Udeladte filtypenavne er en del af ThreatSense. Hvis du vil konfigurere udeladte filtypenavne, skal du klikke på ThreatSense i vinduet Avanceret opsætning for et hvilket som helst modul, der bruger ThreatSense-teknologi.

Et filtypenavn er den del af et filnavn, der står efter et punktum. Et filtypenavn definerer typen og indholdet af en fil. I sektionen Opsætning af ThreatSense-parametre kan du definere, hvilke filtyper der skal scannes.


note

Ikke at forveksle med Behandler udeladelser, HIPS-udeladelser eller Fil-/mappeudeladelser.

Alle filer scannes som standard. Ethvert filtypenavn kan tilføjes listen over filer, der skal udelades fra scanning.

Udeladelse af filer er nogle gange nødvendigt, hvis scanning af bestemte filtyper forhindrer det program, der bruger bestemte filtypenavne, i at fungere korrekt. Det tilrådes f.eks. at udelade filtypenavnene .edb, .eml og .tmp, hvis der benyttes en Microsoft Exchange-servere.


example

Hvis du vil føje et nyt filtypenavn til listen, skal du klikke på Tilføj. Skriv filtypenavnet i det tomme felt (f.eks. tmp), og klik på OK. Når du vælger Angiv flere værdier, kan du tilføje flere filtypenavne adskilt af linjer, kommaer eller semikoloner (vælg f.eks. Semikolon i rullemenuen som separator, og skriv edb;eml;tmp).

Du kan bruge et specieltegn ? (spørgsmålstegn). Spørgsmålstegnet repræsenterer et hvilket som helst tegn (f.eks. ?db).


note

For at se en fils nøjagtige filtypenavn (hvis noget) i et Windows-operativsystem skal du markere afkrydsningsfeltet Filtypenavne i Windows Stifinder > Vis (fane).