ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Certifikatregler

Certifikatregler kan bruges til at tilpasse ESET NOD32 Antiviruss funktionsmåde for bestemte SSL-certifikater og til at huske handlinger, der vælges, når SSL/TLS-tilstand er i Interaktiv tilstand. Listen kan ses og redigeres i Avanceret opsætning > Beskyttelser > SSL/TLS > Certifikatregler > Rediger.

Vinduet Certifikatregler består af:

Kolonner

Navn – Navnet på certifikatet.

Certifikatudsteder – Navnet på den person, der har oprettet certifikatet.

Certifikatemne – Emnefeltet identificerer den enhed, der er knyttet til den offentlige nøgle, som er gemt i feltet til den offentlige nøgle.

Adgang – Vælg Tillad eller Bloker for Adgangshandling for at tillade eller blokere kommunikation, der er sikret af dette certifikat, uanset om du har tillid til det. Vælg Automatisk for at tillade certifikater, der er tillid til, og spørge i forbindelse med certifikater, der ikke er tillid til. Vælg Spørg, hvis brugeren altid skal spørges.

Scan – Vælg Scan eller Ignorer for Scanningshandling for at scanne eller ignorere kommunikation, der er sikret af dette certifikat. Vælg Automatisk for at scanne i automatisk tilstand og spørge i interaktiv tilstand. Vælg Spørg, hvis brugeren altid skal spørges.

Kontrolelementer

Tilføj – Tilføj et nyt certifikat, og reguler adgangs- scanningsindstillingerne.

Rediger – Markér det certifikat, du vil konfigurere, og klik på Rediger.

Slet – Markér det certifikat, du vil slette, og klik på Fjern.

OK/Annuller – Klik på OK, hvis du vil gemme ændringer, eller klik på Annuller, hvis du vil afslutte uden at gemme ændringer.