ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Beskyttelse af mailtransport

IMAP(S)- og POP3(S)-protokollerne er de mest almindelige protokoller, der bruges til at modtage e-mailkommunikation i et e-mailklientprogram. IMAP (Internet Message Access Protocol) er en anden internetprotokol til hentning af e-mail. IMAP har nogle fordele i forhold til POP3. Flere klienter kan eksempelvis samtidig oprette forbindelse til den samme postkasse og vedligeholde oplysninger om meddelelsestilstand, f.eks. om meddelelsen er læst, besvaret eller slettet. Det beskyttelsesmodul, der leverer denne kontrol, startes automatisk ved systemstart og er derefter aktiv i hukommelsen.

ESET NOD32 Antivirus leverer beskyttelse til disse protokoller, uanset den anvendte e-mailklient og uden at kræve, at e-mailklienten skal omkonfigureres. Al kommunikation via POP3- og IMAP-protokoller scannes som standard, uanset POP3/IMAP-standardportnumrene.
MAPI-protokollen scannes ikke. Men kommunikation med Microsoft Exchange-serveren kan scannes af integrationsmodulet i e-mailklienter, f.eks. Microsoft Outlook.


note

ESET NOD32 Antivirus understøtter også scanning af IMAPS (585, 993)- og POP3S (995)-protokoller, der bruger en krypteret kanal til at overføre oplysninger mellem server og klient. ESET NOD32 Antivirus undersøger kommunikation, der bruger SSL-protokollen (Secure Socket Layer) og TLS-protokollen (Transport Layer Security).

Krypteret kommunikation scannes som standard. Hvis du vil have vist scanneropsætningen, skal du åbne Avanceret opsætning > Beskyttelser > SSL/TLS.

Hvis du vil konfigurere beskyttelse af mailtransport, skal du åbne Avanceret opsætning > Beskyttelser > Beskyttelse af e-mailklienter > Beskyttelse af mailtransport.

Aktivér Beskyttelse af mailtransport – Når indstillingen er aktiveret, scannes mailtransportkommunikation af ESET NOD32 Antivirus.

Du kan vælge, hvilke mailtransportprotokoller der skal scannes, ved at klikke på til/fra-knappen ud for følgende indstillinger (som standard er scanning af alle protokoller aktiveret):

Scan IMAP-mailtransport

Scan IMAPS-mailtransport

Scan POP3S-mailtransport

Scan POP3S-mailtransport

ESET NOD32 Antivirus scanner som standard IMAPS- og POP3S-kommunikation på standardportene. Hvis du vil tilføje brugerdefinerede porte til IMAPS- og POP3S-protokoller, skal du føje dem til tekstfeltet ud for Porte, der bruges af IMAPS-protokollen eller Porte, der bruges af POP3S-protokollen. Flere portnumre skal afgrænses af et komma.

Udeladte programmer – Gør det muligt at udelade bestemte programmer fra at blive scannet af beskyttelse af mailtransport. Nyttigt, når internetbeskyttelse forårsager kompatibilitetsproblemer.

Udeladte IP-adresser – Gør det muligt at udelade bestemte eksterne adresser fra at blive scannet af beskyttelse af mailtransport. Nyttigt, når internetbeskyttelse forårsager kompatibilitetsproblemer.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP