ESET-onlinehjælp

Søg Dansk
Vælg emnet

Fejl under lagring af konfigurationen

Denne fejlmeddelelse angiver, at indstillingerne ikke blev gemt korrekt på grund af en fejl.

Det betyder som regel, at den bruger, der har forsøgt at ændre programparametre:

ikke har tilstrækkelige adgangsrettigheder eller ikke har de nødvendige rettigheder til operativsystemet, der kræves for at ændre konfigurationsfiler og systemets registreringsdatabase.
> For at udføre de ønskede ændringer skal systemadministratoren logge på.

for nylig har aktiveret Indlæringstilstand i HIPS eller Firewall og forsøgt at foretage ændringer af den avancerede opsætning.
> For at gemme konfigurationen og undgå konfigurationskonflikten skal du lukke Avanceret opsætning uden at gemme og forsøge at foretage de ønskede ændringer igen.

Den næstmest almindelige årsag kan være, at programmet ikke længere fungerer korrekt, er ødelagt og derfor skal geninstalleres.