ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Značení e-mailů

Možnosti konfigurace pro tuto funkci naleznete v Rozšířeném nastavení (po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně) v sekci Web a mail > Ochrana poštovních klientů > Značení e-mailů.

Do kontrolovaných zpráv je možné přidávat podpis s informacemi o výsledku kontroly. Textové upozornění můžete Přidávat do příchozích a čtených zpráv nebo Přidávat do odchozích zpráv. Samozřejmě, na tyto podpisy se nelze zcela spoléhat, protože nemusí být doplněny do problematických HTML zpráv a také mohou být zfalšovány malwarem. Přidávání podpisu můžete nastavit zvlášť pro přijaté a čtené zprávy a zvlášť pro odesílané zprávy nebo pro oboje. K dispozici jsou následující možnosti:

Nikdy – program nebude přidávat podpisy,

Při výskytu detekce – pouze zprávy obsahující škodlivý software budou označeny jako zkontrolované (výchozí).

Přidávat do všech kontrolovaných zpráv – program bude přidávat zprávy do všech kontrolovaných e-mailů.

Šablona přidávaná do předmětu infikovaných zpráv – upravte tuto šablonu, pokud chcete změnit formát předpony předmětu infikovaného e-mailu. Tato funkce přidá k původnímu předmětu zprávy "Ahoj" předponu "[detekce %DETECTIONNAME%]". Proměnná %DETECTIONNAME% představuje detekovanou hrozbou.