ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Herní režim

Herní režim je funkce navržená pro uživatele, kteří nechtějí být nejen v režimu celé obrazovky rušeni vyskakujícími okny a chtějí minimalizovat veškeré nároky na zatížení procesoru (CPU). Herní režim oceníte v průběhu prezentací, kdy nechcete být rušeni aktivitami antiviru. Zapnutím této funkce zakážete zobrazování všech vyskakujících oken a všechny úlohy plánovače budou zastaveny. Samotná ochrana běží dál v pozadí, ale nevyžaduje žádné zásahy uživatele.

Herní režim můžete zapnout nebo vypnout v hlavním okně programu na záložce Nastavení > Ochrana počítače pomocí přepínače MODULE_INACTIVE, resp. MODULE_ENABLED na řádku Herní režim. Zapnutý herní režim představuje potenciální bezpečnostní riziko, proto se ikona stav ochrany na hlavní liště změní na oranžovou barvu a zobrazí se související upozornění. V hlavním okně programu se zobrazí oranžové upozornění, že Herní režim je zapnutý.

Vybráním možnosti Automaticky zapnout herní režim při zobrazení aplikací na celou obrazovku se herní režim při takovém zobrazení automaticky zapne a po jejím ukončení se vypne. Tato možnost je užitečná pro okamžité aktivování herního režimu po spuštění hry nebo zahájení prezentace a najdete si v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) v sekci Nástroje > Herní režim.

Můžete také aktivovat možnost Automaticky vypínat herní režim a následně definovat interval, po jehož uplynutí se Herní režim automaticky vypne.