ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Certifikáty

Pro správné fungování kontroly SSL komunikace ve webových prohlížečích a poštovních klientech je potřeba přidat kořenový certifikát společnosti ESET do seznamu známých kořenových certifikátů (vydavatelů). Možnost Přidat kořenový certifikát do známých prohlížečů by měla být zapnuta. Výběrem této možnosti zajistíte automatické přidání kořenového certifikátu společnosti ESET do známých prohlížečů (například prohlížeče Opera nebo Firefox). Do prohlížečů využívajících systémové úložiště kořenových certifikátů se certifikát přidá automaticky (např. Internet Explorer). V případě nepodporovaných prohlížečů certifikát exportujte pomocí tlačítka Zobrazit certifikát > Detaily > Kopírovat do souboru a následně jej ručně importujte do prohlížeče.

V některých případech nelze certifikát webové stránky ověřit pomocí systémového úložiště kořenových certifikátů (TRCA). To znamená, že certifikát je někým samostatně podepsán (například administrátorem webového serveru nebo malou firmou) a považování tohoto certifikátu za důvěryhodný nemusí vždy představovat riziko. Většina velkých obchodních společností (například banky) používají certifikát podepsaný certifikační autoritou (TRCA).

Pokud vyberete možnost Dotázat se uživatele na platnost certifikátu (tato možnost je nastavena standardně), při navázání šifrované komunikace se zobrazí okno s výběrem akce. V zobrazeném dialogovém okně pro výběr akce můžete rozhodnout, zda označit certifikát jako důvěryhodný nebo vyloučený. Pokud se certifikát nenachází v TRCA, okno bude červené. V opačném případě bude okno zelené.

Pomocí možnosti Zakázat komunikaci využívající daný certifikát vždy zablokujete komunikaci s webovou stránkou využívající nedůvěryhodný certifikát.

Pokud je certifikát neplatný nebo poškozený, znamená to, že certifikátu vypršela platnost nebo nebyl správně podepsán. V tomto případě doporučujeme zakázat komunikaci využívající daný certifikát.