ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam SSL/TLS filtrovaných aplikací

Pomocí Seznamu SSL/TLS filtrovaných aplikací můžete přizpůsobit chování ESET NOD32 Antivirus u konkrétních aplikací využívajících šifrovaný kanál a zapamatovat vybrané akce, pokud je Režim filtrování protokolu SSL/TLS nastaven v Interaktivním režimu. Seznam aplikací naleznete v Rozšířeném nastavení (dostupném po stisknutí klávesy F5 v hlavním okně programu) na záložce Web a mail > SSL/TLS > Seznam SSL/TLS filtrovaných aplikací.

Dialogové okno se seznamem aplikací, u kterých je kontrolována SSL/TLS komunikace, obsahuje:

Sloupce

Aplikace – vyberte spustitelný soubor kliknutím na nebo zadejte cestu k souboru ručně.

Akce při kontrole – pro kontrolu nebo ignorování komunikace využívající daný certifikát vyberte možnost Kontrolovat nebo Ignorovat. V případě možnosti Automaticky se bude komunikace kontrolovat v automatickém režimu filtrování a výzva s výběrem akce se uživateli zobrazí v interaktivním režimu. Pokud nastavíte Dotázat se, vždy se uživateli zobrazí výzva s výběrem akce.

Ovládací prvky

Přidat – kliknutím přidáte filtrovanou aplikaci.

Změnit – vyberte aplikaci, kterou chcete konfigurovat a klikněte na tlačítko Změnit.

Odstranit – vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit a klikněte na tlačítko Odstranit.

Importovat/Exportovat – seznam aplikací můžete importovat ze souboru, případně si jej a uložit pro budoucí použití.

OK/Zrušit – pro uložení změn klikněte na tlačítko OK, v opačném případě klikněte na tlačítko Zrušit.