ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Filtrování protokolů

Antivirovou ochranu aplikačních protokolů zajišťuje skenovací jádro ThreatSense, které obsahuje všechny pokročilé metody detekce škodlivého kódu. Filtrování protokolů pracuje zcela nezávisle na použitém internetovém prohlížeči, nebo poštovním klientovi. Pro úpravu nastavení šifrované komunikace (SSL/TLS) přejděte do Rozšířeného nastavení (F5) > Web a mail > SSL/TLS.

Pro kontrolu šifrované komunikace (SSL) přejděte do sekce Web a mail > Kontrola protokolu SSL/TLS. Zapnout kontrolu obsahu aplikačních protokolů – pokud tuto možnost vypnete, některé moduly ESET NOD32 Antivirus, které závisí na této funkci (například Ochrana přístupu na web, Ochrana poštovních klientů, Anti-Phishing, Rodičovská kontrola), nebudou fungovat.

Vyloučené aplikace – pomocí této možnosti můžete vyloučit konkrétní aplikaci z filtrování protokolů. To může být užitečné při řešení problémů

Vyloučené IP adresy – pomocí této možnosti můžete vyloučit konkrétní adresu z filtrování protokolů. To může být užitečné při řešení problémů

Zadat můžete například 2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5.

Podsíť – podsíť skupiny počítačů můžete definovat pomocí IP adresy a masky (například 2002:c0a8:6301:1::1/64).


example

Příklad vyloučené IP adresy

Adresa IPv4 a masky:

192.168.0.10 – IP adresa samostatného počítače, pro který má pravidlo platit.

192.168.0.1192.168.0.99 – Počáteční a konečná adresa IP adresa k určení rozsahu IP (u několika počítačů), pro které se má pravidlo použít.

Podsíť (skupina počítačů) definovaná pomocí adresy IP a masky. Např.: 255.255.255.0 je maska podsítě pro prefix 192.168.1.0/24, což znamená rozsah adres od 192.168.1.1 do 192.168.1.254.

Adresa IPv6 a masky:

2001:718:1c01:16:214:22ff:fec9:ca5 – IPv6 adresa samostatného počítače, pro který má pravidlo platit.

2002:c0a8:6301:1::1/64 – Adresa IPv6 s prefixem o délce 64 bitů, to znamená od 2002:c0a8:6301:0001:0000:0000:0000:0000 do 2002:c0a8:6301:0001:ffff:ffff:ffff:ffff.