ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Webové protokoly

Standardně je ESET NOD32 Antivirus nakonfigurován tak, aby monitoroval HTTP protokol používaný nejrozšířenějšími internetovými prohlížeči.

Nastavení skeneru HTTP

HTTP komunikace je vždy monitorována na všech portech a ve všech aplikacích.

Nastavení skeneru HTTPS

ESET NOD32 Antivirus také podporuje kontrolu protokolu HTTPS. ESET NOD32 Antivirus podporuje rovněž kontrolu protokolů HTTPS, které používají šifrovaný kanál pro výměnu informací mezi klientem a serverem. ESET NOD32 Antivirus kontroluje komunikaci využívající protokol SSL (Secure Socket Layer) a TLS (Transport Layer Security). Program bude kontrolovat pouze komunikaci na portech (443, 0-65535) definovaných v Portech používaných protokolem HTTPS bez ohledu na verzi operačního systému.

Šifrovaná komunikace se standardně nekontroluje. Pro zobrazení nastavení skeneru přejděte do Rozšířených nastavení > Web a mail > SSL/TLS.