ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

ESET CMD

Jedná se o funkci, která povolí používání pokročilých ecmd příkazů. Díky tomu můžete exportovat a importovat nastavení prostřednictvím příkazového řádku (ecmd.exe). Až dosud bylo možné exportovat nastavení pomocí GUI. Export konfigurace ESET NOD32 Antivirus můžete provést do souboru formátu .xml.

Po zapnutí funkce ESET CMD (v Rozšířeném nastavení v sekci Nástroje > ESET CMD) pomocí přepínače do polohy zapnuto si vyberte způsob ověření:

Žádný – pokud vyberete tuto možnost, nebude vyžadováno ověření. Tuto možnost nedoporučujeme, protože představuje potenciální bezpečnostní riziko. V takovém případě totiž bude možné importovat nepodepsané konfigurace.

Heslo pro přístup do rozšířeného nastavení – pro ověření se použije heslo, které chrání přístup do nastavení produktu. Před importováním konfigurace již musí být definováno heslo pro přístup do nastavení. Konfigurace se neimportuje pokud nemáte nastavenu ochranu heslem, heslo nesouhlasí nebo importovaný .xml soubor není podepsán.

Poté, co aktivujete funkci ESET CMD, můžete pro importování a exportování konfigurace produktu ESET NOD32 Antivirus používat příkazový řádek. Příkazy můžete pouštět manuálně, případně si operace v rámci automatizace naskriptovat.


important

Pro použití ecmd příkazů musíte mít oprávnění administrátora, resp. je třeba je spustit jako administrátor. V opačném případě se zobrazí chyba Error executing command. Při exportování konfigurace musí cílová složka existovat. Export je možný i v případě, kdy je funkce ESET CMD v produktu vypnutá.


example

Konfiguraci z nainstalovaného produktu exportujete příkazem:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Konfiguraci do nainstalovaného produktu naimportujete příkazem:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Pokročilé ecmd příkazy je možné používat pouze lokálně.

Jak podepsat .xml konfigurační soubor:

1.Z webových stránek společnosti ESET si stáhněte nástroj XmlSignTool.

2.Příkazový řádek Spusťte jako administrátor (cmd).

3.Přejděte do složky se staženým nástrojem xmlsigntool.exe.

4.Konfigurační příkaz .xml podepište tímto příkazem: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Hodnota parametru /version závisí na verzi ESET NOD32 Antivirus. Pro verzi 11.1 a starší verze použijte /version 1. Pro ESET NOD32 Antivirus ve verzi 11.1 a novější použijte /version 2.

5.Zadejte heslo, které jste si nastavili pro přístup do nastavení. Následně bude váš .xml soubor s konfigurací programu podepsán a můžete jej prostřednictvím ESET CMD importovat do jiné instalace ESET NOD32 Antivirus.


example

Příkaz pro podepsání konfiguračního souboru:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

V případě, že změníte heslo pro přístup do nastavení a budete chtít prostřednictvím ESET CMD importovat konfiguraci z .xml souboru podepsaného původním heslem, podepište jej nejprve aktuálním heslem. Tímto budete moci využít starší konfigurační soubor, aniž byste jej museli před importem exportovat z jiné běžící instalace ESET NOD32 Antivirus.


warning

Aktivováním ESET CMD bez nastaveného ověřování představuje bezpečnostní riziko a nedoporučujeme tuto možnost používat v produkčních prostředích. V takovém případě je možné do produktu importovat nepodepsané konfigurace. Pokud dosud nemáte nastaveno heslo pro ochranu produktu, přejděte v rozšířeném nastavení do sekce Uživatelské rozhraní > Přístup k nastavení.