Görev zamanlaması - Bir kez

Görev yürütme - Belirtilen görev belirtilen tarihte ve saatte yalnızca bir kez çalıştırılır.