Yeni URL adresleri listesi oluşturma

Bu bölüm engellenecek, izin verilecek veya denetleme dışında bırakılacak URL adreslerinin/maskelerinin listelerini belirtmenize olanak tanır.

Yeni bir liste oluşturduğunuzda aşağıdaki seçenekler yapılandırılabilir:

Adres listesi türü – Üç liste türü mevcuttur:

Denetim dışında bırakılanlar – Bu listeye eklenen adresler için kötü amaçlı kod denetlemesi gerçekleştirilmez.

Engellenenler - Kullanıcının bu listede belirtilen adreslere erişmesine izin verilmez.

İzin verilenler – Yalnızca izin verilen adresler listesindeki HTTP adreslerine erişim izni ver seçeneği etkinleştirilirse ve engellenen adresler listesinde * simgesi (her şeyle eşleş) yer alıyorsa kullanıcının yalnızca bu listede belirtilen adreslere erişmesine izin verilir. Aynı zamanda engellenen adresler listesiyle eşleşseler bile bu listedeki adreslere izin verilir.

Liste adı – Listenin adını belirtin. Önceden tanımlı üç listeden biri düzenlenirken bu alan gri olur.

Liste açıklaması – Liste için kısa bir açıklama yazın (isteğe bağlı). Önceden tanımlı üç listeden biri düzenlenirken bu alan gri olur.

Bir listeyi etkinleştirmek için bu listenin yanındaki Liste etkin öğesini seçin. Belirli bir liste ziyaret ettiğiniz HTTP sitesinin değerlendirilmesinde kullanıldığında size bildirilmesini istiyorsanız Uygularken bildir seçeneğini belirleyin. Örneğin, bir web sitesi engellenen veya izin verilen adresler listesine dahil edildiği için engellenir veya buna izin verilirse bildirimde bulunulur. Bildirim, belirtilen web sitesini içeren listenin adını içerir.

Denetim öğeleri

Ekle – Listeye yeni bir URL adresi ekleyin (ayırıcı ile birden fazla değer girin).

Düzenle – Listede mevcut adresi değiştirir. Yalnızca Ekle ile oluşturulmuş adresler için mümkündür.

Kaldır – Listedeki mevcut adresleri siler. Yalnızca Ekle ile oluşturulmuş adresler için mümkündür.

Aktar - URL adresleri içeren bir dosyayı aktarın (değerleri satır sonuyla ayırın, örneğin UTF-8 kodlamasını kullanan *.txt).