Aygıt grupları


warning

Bilgisayarınıza bağlanan aygıt, bir güvenlik riski oluşturabilir.

Aygıt grupları penceresi iki bölüme ayrılır. Pencerenin sağındaki bölüm, söz konusu gruba ait aygıtların listesini verir; sol tarafındaki bölümse oluşturulan grupları içerir. Sağ bölmede, görüntülenmesini istediğiniz aygıtların listesini içeren bir grup seçin.

Aygıt grupları penceresini açıp bir grup seçtiğinizde listeden aygıtları ekleyip çıkarabilirsiniz. Gruba aygıt eklemenin diğer bir yolu, onları bir dosyadan aktarmaktır. Alternatif olarak, Doldur düğmesini tıklayabilirsiniz; bunun üzerine, bilgisayarınıza bağlanan tüm aygıtlar Algılanan aygıtlar penceresinde listelenir. Doldurulan listeden bir aygıt seçip Tamam'a tıklatarak gruba ekleyin.

Denetim öğeleri

Ekle – Düğmeye pencerenin hangi bölümünde bastığınıza bağlı olarak, adını girerek bir grubu ekleyebilir veya bir aygıtı mevcut bir gruba ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı olarak; satıcı adı, model ve seri numarası gibi ayrıntıları belirtebilirsiniz).

Düzenle – Seçilen grubun adını veya aygıt parametrelerini (satıcı, model, seri numarası) değiştirmenize olanak sağlar.

Sil – Pencerenin hangi tarafında düğmeyi tıkladığınıza bağlı olarak seçili grubu veya aygıtı siler.

İçe aktar - Bir metin dosyasından cihazların listesini içe aktarır. Cihazları metin dosyasından içe aktarma işlemi için doğru biçimlendirme gerekir:

Her cihaz yeni satırda başlar.

Satıcı, Model ve Seri numarası her cihaz için mevcut olmalı ve virgülle ayrılmalıdır.


example

Metin dosyası içeriğine örnek:

Kingston,DT 101 G2,001CCE0DGRFC0371

04081-0009432,USB2.0 HD WebCam,20090101

Dışa aktar - Cihaz listesini bir dosyaya aktarır.

Doldur düğmesi, bağlı olan tüm aygıtlar için bir genel bakış şunar ve şunlar hakkındaki bilgileri sağlar: aygıt türü, aygıt satıcısı, modeli ve seri numarası (varsa).

Özelleştirme işlemini tamamladığınızda Tamam seçeneğini tıklatın. Değişiklikleri kaydetmeden Aygıt grupları penceresinden ayrılmak isterseniz İptal seçeneğini tıklatın.


note

Farklı kuralların uygulanacağı aygıtlardan oluşan farklı gruplar oluşturabilirsiniz. Ayrıca Okuma/Yazma veya Salt okunur eylemlerine sahip kuralın uygulandığı tek bir aygıt grubu oluşturabilirsiniz. Bu, tanınmayan aygıtlar bilgisayarınıza bağlandığında Aygıt denetimi tarafından engellenmelerini sağlar.

Tüm Eylemlerin (izinler) tüm aygıt türleri için kullanılabilir olmadığını unutmayın. Depolama türünde bir cihaz için dört Eylemin tümü kullanılabilir. Depolama özelliği olmayan aygıtlar için yalnızca üç eylem bulunur (örneğin, Salt Okunur eylemi Bluetooth için kullanılamaz; bu nedenle, Bluetooth aygıtları için yalnızca izin verme, engelleme veya uyarma eylemleri mevcuttur).