ESET CMD

Ovom se funkcijom aktiviraju napredne ecmd naredbe. Omogućuje vam izvoz i uvoz postavki upotrebom naredbenog retka (ecmd.exe). Dosad je bilo moguće izvoziti postavke samo uporabom GUI-ja. ESET NOD32 Antivirus konfiguracija se može izvesti u datoteci .xml.xml.

Kada aktivirate ESET CMD, dostupne su dvije metode autorizacije:

Ništa – nema autorizacije. Ne preporučujemo ovu metodu jer omogućuje uvoz svih nepotpisanih konfiguracija, što predstavlja potencijalni rizik.

Lozinka naprednog podešavanja – potrebna je lozinka za uvoz konfiguracije iz datoteke .xml, ta datoteka mora biti potpisana (pogledajte potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml u nastavku). Lozinka navedena u Podešavanju pristupa mora se navesti kako bi bilo moguće uvesti novu konfiguraciju. Ako podešavanje pristupa nije aktivirano, lozinka ne odgovara ili konfiguracijska datoteka .xml nije potpisana, konfiguracija se neće uvesti.

Kad se aktivira ESET CMD, možete upotrijebiti naredbeni redak za uvoz ili izvoz konfiguracija ESET NOD32 Antivirus. To možete učiniti ručno ili možete stvoriti skriptu radi automatizacije postupka.


important

Da biste se mogli koristiti naprednim ecmd naredbama, morate ih pokrenuti s administratorskim ovlastima ili otvoriti naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator. U protivnom ćete primiti poruku Error executing command. Isto tako, kada izvozite konfiguraciju, mora postojati odredišna mapa. Naredba izvoza i dalje radi kad se postavka ESET CMD isključi.


example

Naredba izvoza postavki:
ecmd /getcfg c:\config\settings.xml
 
Naredba uvoza postavki:
ecmd /setcfg c:\config\settings.xml


note

Napredne ecmd naredbe mogu se pokrenuti samo lokalno.

Potpisivanje konfiguracijske datoteke .xml:

1.Preuzmite izvršnu datoteku XmlSignTool.

2.Otvorite naredbeni redak sustava Windows (cmd) opcijom Pokreni kao administrator.

3.Idite na lokaciju gdje je spremljena datoteka xmlsigntool.exe

4.Izvršite naredbu da biste potpisali konfiguracijsku datoteku .xml, upotreba: xmlsigntool /version 1|2 <xml_file_path>


important

Vrijednost parametra /version ovisi o vašoj verziji programa ESET NOD32 Antivirus. Upotrebljavajte /version 1 za verzije programa ESET NOD32 Antivirus starije od 11.1. Upotrebljavajte /version 2 za trenutačnu verziju programa ESET NOD32 Antivirus.

5.Dvaput unesite lozinku za napredno podešavanje kada vas XmlSignTool to zatraži. Vaša konfiguracijska datoteka .xml sada je potpisana i možete je upotrijebiti za uvoz druge instance programa ESET NOD32 Antivirus programom ESET CMD upotrebom metode autorizacije lozinkom.


example

Potpišite izvezenu naredbu konfiguracijske datoteke:
xmlsigntool /version 2 c:\config\settings.xml

ecmd_xmlsigntool


note

Ako se vaša lozinka za podešavanje pristupa promijeni i želite uvesti konfiguraciju koja je ranije potpisana starijom lozinkom, morate ponovno potpisati konfiguracijsku datoteku .xml svojom trenutačnom lozinkom. To vam omogućuje upotrebu starije konfiguracijske datoteke bez potrebe da je izvozite na drugi uređaj s programom ESET NOD32 Antivirus prije uvoza.


warning

Ne preporučuje se aktiviranje programa ESET CMD bez autorizacije jer će se time omogućiti uvoz svih nepotpisanih konfiguracija. Postavite lozinku pod Napredno podešavanje > Korisničko sučelje > Podešavanje pristupa da biste spriječili korisnike da provode neovlaštene izmjene.