Kreiranje zadataka ažuriranja

Ažuriranja možete pokrenuti ručno tako što ćete kliknuti na opciju Proveri da li postoje ažuriranja u prvom prozoru koji se prikaže kada kliknete na stavku Ažuriranje u glavnom meniju.

Ažuriranja mogu da se pokrenu i kao planirani zadaci. Da biste konfigurisali planirani zadatak, kliknite na meni Alatke > Planer. Sledeći zadaci se podrazumevano aktiviraju u programu ESET NOD32 Antivirus:

Redovno automatsko ažuriranje

Automatsko ažuriranje nakon uspostavljanja pozivne veze

Automatsko ažuriranje nakon prijave korisnika

Svaki zadatak ažuriranja može biti izmenjen tako da odgovara vašim potrebama. Pored podrazumevanih zadataka ažuriranja, možete da kreirate nove zadatke ažuriranja sa korisnički definisanom konfiguracijom. Više detalja o kreiranju i konfigurisanju zadataka ažuriranja potražite u odeljku Planer.