Provera zaštite u realnom vremenu

Da biste se uverili da zaštita u realnom vremenu funkcioniše i otkriva viruse, upotrebite probnu datoteku sa adrese www.eicar.com. Ova probna datoteka je bezopasna datoteka koju otkrivaju svi antivirusni programi. Datoteku je kreiralo preduzeće EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research) za testiranje funkcionalnosti antivirusnih programa. Datoteka može da se preuzme na adresi http://www.eicar.org/download/eicar.com

Datoteka je dostupna za preuzimanje na adresi http://www.eicar.org/download/eicar.com
Kada unesete ovu URL adresu u pregledač, trebalo bi da vidite poruku da je pretnja uklonjena.