Instalacija

Postoji nekoliko načina za instaliranje programa ESET NOD32 Antivirus na računar. Načini instaliranja mogu da se razlikuju u zavisnosti od zemlje i načina distribucije:

Aktivni instalator – Može da se preuzme sa Veb lokacije preduzeća ESET ili putem CD-a/DVD-a. Instalacioni paket je jedinstven za sve jezike (izaberite odgovarajući jezik). Aktivni instalator je mala datoteka, a dodatne datoteke neophodne za instalaciju programa ESET NOD32 Antivirus se preuzimaju automatski.

Instalacija van mreže – Koristi .exe datoteku koje je veća od datoteke aktivnog instalatora i ne zahteva vezu sa internetom ili dodatne datoteke da bi se dovršila instalacija.

important

Važno

Uverite se da na računaru nije instaliran nijedan drugi antivirusni program pre nego što instalirate ESET NOD32 Antivirus. Ako na jednom računaru postoje dva ili više antivirusnih rešenja, mogu biti neusaglašeni međusobno. Preporučujemo da deinstalirate sve druge antivirusne programe u sistemu. Pogledajte članak ESET baze znanja da biste videli listu alatki za deinstalaciju za uobičajene antivirusne softvere (dostupno na engleskom i još nekoliko drugih jezika).