Aktivacija nije uspela zbog prekomerno korišćene licence

Problem

Vaša licenca je možda prekomerno korišćena ili je zloupotrebljava neko drugi

Aktivacija nije uspela zbog prekomerno korišćene licence

Rešenje

Ovu licencu koristi više uređaja nego što je dozvoljeno. Možda ste žrtva softverske piraterije ili falsifikovanja. Licenca ne može da se koristi za aktivaciju bilo kojeg drugog ESET proizvoda. Ovaj problem možete direktno da rešite ako vam je dozvoljeno da upravljate licencom na myESET nalogu ili ako ste kupili licencu od legitimnog izvora. Ako još nemate nalog, kreirajte ga.

Ako ste vlasnik licence, a od vas se nije tražilo da unesete e-adresu:

1.Da biste upravljali ESET licencom, otvorite veb pregledač i idite na https://my.eset.com. Pristupite usluzi ESET License Manager i uklonite ili deaktivirajte mesta. Više informacija potražite u odeljku Šta da uradite u slučaju prekomerno korišćene licence.

2.Da biste prepoznali i prijavili piratsku ESET licencu, potražite uputstva u članku Prepoznajte i prijavite piratsku ESET licencu.

3.Ako niste sigurni, kliknite na opciju „Nazad“ i pošaljite e-poruku ESET tehničkoj podršci.

Ako niste vlasnik licence, obratite se vlasniku licence uz informaciju da ne možete da aktivirate ESET proizvod zbog prekomernog korišćenja licence. Vlasnik može da reši problem na myESET portalu.

Ako se od vas traži da potvrdite e-adresu (samo u nekoliko slučajeva), unesite e-adresu koju ste prvobitno upotrebili za kupovinu ili aktivaciju programa ESET NOD32 Antivirus.