Aktivacija nije uspela - česti uzroci

Ako aktivacija programa ESET NOD32 Antivirus nije uspela, najčešći uzroci su sledeći:

Licencni ključ se već koristi

Nevažeći licencni ključ. Greška obrasca za aktivaciju proizvoda

Dodatne informacije koje su neophodne za aktivaciju nedostaju ili nisu važeće.

Komunikacija sa bazom podataka aktivacije nije uspela. Ponovo pokušajte da aktivirate proizvod za 15 minuta.

Veza sa ESET serverima za aktivaciju ne postoji ili je deaktivirana

Proverite da li ste uneli odgovarajući licencni ključ i pokušaje ponovo da ga aktivirate. Ako koristite myESET nalog za aktivaciju, pogledajte myESET Pomoć na mreži za upravljanje licencom.

Ako i dalje ne možete da ga aktivirate, ESET program za rešavanje problema sa aktivacijom vas vodi kroz česta pitanja, greške i probleme u vezi sa aktivacijom i licenciranjem (dostupno na engleskom i nekoliko drugih jezika).